Pracownicy

Profesorowie:
Piotr Drozdowski, dr hab. inż. – prof. PK
tel. (12) 628-26-26, p. 107
e-mail: pdrozdow@usk.pk.edu.pl

Adiunkci z habilitacją:
Witold Mazgaj, dr hab. inż.
tel. (12) 628-26-99, p.106
e-mail: pemazgaj@cyf-kr.edu.pl

Adiunkci:
Zbigniew Szular, dr inż.
tel. (12) 628-26-99, p.106
e-mail: aszs@poczta.fm

Starsi wykładowcy:
Janusz Petryna, dr inż.
tel. (12) 628-30-86, pokój 105
e-mail: jpetryna@pk.edu.pl

Asystenci:
Arkadiusz Duda, mgr inż.
tel. (12) 628-30-86, p. 105
e-mail: aduda@pk.edu.pl

Dominik Mamcarz, mgr inż.
tel. (12) 628-30-86, p. 105
e-mail: mamcarz.dominik@gmail.com

Pracownicy techniczni:
Paweł Zieliński, mgr inż.
tel. (12) 628-26-28, p. 02