Oferta dla przemysłu

Napędy elektryczne
• Strojenie przemysłowych układów napędowych dla określonych zastosowań:
- napędy wektorowe z silnikami indukcyjnymi,
- przekształtnikowe napędy prądu stałego,
- napędy z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego,
- układy łagodnego rozruchu,
- napędy sterowane skalarnie typu microverter i monoverter.
• Projektowanie, diagnostyka uszkodzeń, naprawy napędów:
- napędy przeznaczone dla indywidualnych zadań specjalnych,
- napędy pomp i wentylatorów, pojazdów elektrycznych, pojazdów hybrydowych, trakcyjnych, dźwigów, maszyn drukarskich, maszyn papierniczych, walcarek, pojazdy trakcyjne z szeregowymi silnikami komutatorowymi i silnikami indukcyjnymi,
- dobór kabli zasilających silniki indukcyjne oddalone od falownika napięcia,
- sieciowe filtry przeciwzakłóceniowe napędów przekształtnikowych,
- pasywne, przeciwzakłóceniowe filtry sterowane,
- filtry wyjściowe statycznych przetwornic częstotliwości sterowanych skalarnie,
- napędy prądu stałego z silnikami komutatorowymi i bezszczotkowymi,
- napędy wektorowe silników indukcyjnych z filtrem wyjściowym falownika napięcia,
- silniki indukcyjne z pojedynczym i podwójnym uzwojeniem stojana zasilane z falowników prądu.

Kontakt:
dr hab. inż. Piotr Drozdowski - prof. PK, e-mail: pdrozdow@pk.edu.pl, tel: 12-628-26-26,
dr hab. inż. Witold Mazgaj, e-mail: pemazgaj@cyfronet.pl, tel: 12-628-26-99, 604-418-730


Energoelektronika
• Projektowanie, uruchamianie oraz diagnostyka układów energoelektronicznych stosowanych w napędach elektrycznych: falowniki napięcia, falowniki prądu, regulatory prądu przemiennego, układy typu soft-start, prostowniki tyrystorowe.
• Projektowanie, uruchamianie oraz diagnostyka układów energoelektronicznych stosowanych. w elektroenergetyce, grzejnictwie indukcyjnym: przekształtniki dwumostkowe, kompensatory mocy biernej, filtry aktywne, rezonansowe falowniki prądu.
• Diagnostyka, modernizacja i uruchamianie istniejących układów energoelektronicznych w napędach elektrycznych, energetyce i automatyce przemysłowej.

Kontakt:
dr hab. inż. Piotr Drozdowski - prof. PK, e-mail: pdrozdow@pk.edu.pl, tel: 12-628-26-26,
dr hab. inż. Witold Mazgaj, e-mail: pemazgaj@cyfronet.pl, tel: 12-628-26-99, 604-418-730


Diagnostyka maszyn elektrycznych • Kompleksowa bezinwazyjna diagnostyka maszyn elektrycznych prądu przemiennego w zakresie stanu izolacji stojana, uzwojenia wirnika, szczeliny powietrznej i drgań.
• Badania diagnostyczne wykonywane są dla maszyn o mocach od kilku kW do 140 MW i napięć do 13,8 kV.
• Diagnostyka uszkodzeń maszyn komutatorowych i bezszczotkowych prądu stałego.
• Badania odbiorcze maszyn elektrycznych.
• Modelowanie komputerowe stanów niesymetrii i uszkodzeń maszyn indukcyjnych, synchronicznych i prądu stałego.

Kontakt:
dr inż. Janusz Petryna, e-mail: jpetryna@pk.edu.pl, tel: (12) 628-30-86, kom. 606 173 476
dr hab. inż. Piotr Drozdowski - prof. PK, e-mail: pdrozdow@pk.edu.pl, tel: 12-628-26-26,


Kompensacja mocy biernej
• Dobór, montaż i uruchamianie statycznych i półprzewodnikowych układów kompensacji mocy biernej.
• Diagnostyka, pomiary i sprawdzenie poprawności działania istniejących układów kompensacji mocy biernej.

Kontakt:
dr hab. inż. Witold Mazgaj, e-mail: pemazgaj@cyfronet.pl, tel: 12-628-26-99, 604-418-730