Napędy z silnikami wielofazowymi

Napędy z silnikami wielofazowymi

Wielofazowe silniki indukcyjne klatkowe są silnikami niestandardowymi, które oferują dodatkowe możliwości regulacyjne i eksploatacyjne w porównaniu z silnikami trójfazowymi. Jest to głównie możliwość pracy z falownikiem zbudowanym z elementów mniejszej mocy, możliwość pracy z przerwanym zasilaniem kilku faz stojana oraz regulacja prędkości przy wykorzystaniu zasilania stojana napięciami lub prądami o zmiennym następstwie. W szczególności ostatnia właściwość odróżnia te silniki od trójfazowych, gdyż mogą one pracować tylko przy dwóch przeciwnych następstwach zasilania dla dwóch kierunków obrotów. Zagadnienia te poruszono w poniższych publikacjach, łącznie z zagadnieniami konstrukcji tych silników.


Ważniejsze publikacje
 1. Drozdowski P.: Equivalent circuit and performance characteristics of 9-phase cage induction motor. Int. Conf. on Electr. Machines ICEM'94, Paris (France) 1994, vol.1, pp. 118-123.
 2. Drozdowski P.: Some circumstances for an application of the 9-phase induction motor in the traction drive. Second Int. Conf. "Modern Supply Systems and Drives for Electric Traction", Warsaw (Poland), Oct. 1995, pp. 53-56.
 3. Drozdowski P.: Niektóre własności dziewięciofazowego silnika indukcyjnego klatkowego podczas pracy symetrycznej i niesymetrycznej. Czasopismo Techniczne z. 7-E "Elektrotechnika", Wyd. Pol. Krakowskiej 1996, ss. 45-62.
 4. Drozdowski P.: Field oriented control of a 9-phase cage induction motor. Czasopismo Techniczne Z.4-E/1998 "Elektrotechnika", Wyd. Politechniki Krakowskiej ISSN 0011-4561, Kraków 1998, pp. 1-25.
 5. Drozdowski P.: The controlled drive of pumps and fans with a 12-phase cage induction motor. Proc. of Int. Symp. on Electr. Machines. SME'99, Sc. bull. of Warsaw Univ. of Technology, z. 111 "Elektryka" 1999, ISSN 0137-2319, pp. 209-218.
 6. Drozdowski P.: Synthesis elements of polyphase windings for cage induction motors. Archives of Electrical Engineering. Vol. XLVIII, No 1-2/1999, pp. 63-68.
 7. Drozdowski P.: Parasitic effects of polyphase cage induction motors fed by a voltage source inverter. Prace Nauk. Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektr. Polit. Wrocławskiej nr 50, Studia i Materiały nr 22. Wrocław-Szklarska Poręba 2000, ss. 150-158.
 8. Drozdowski P.: A 9-phase cage induction motor fed by a 3×9 matrix converter. Proc. Int. Conf. on Electr. Machines ICEM'2000. Espoo (Finland) 2000, Vol. 1, pp. 387-391.
 9. Drozdowski P.: Kształtowanie charakterystyk i własności ruchowych wielofazowych silników indukcyjnych klatkowych. Politech. Krak. Monografia 278, seria „Inżynieria Elektryczna i Komputerowa”. Kraków 2000.
 10. Drozdowski P.: Układ zasilania dziewięciofazowego silnika indukcyjnego w trakcji elektrycznej. Mat. konf. „X Jub. Ogólnopolska Konf. Nauk. Trakcji Elektrycznej” SEMTRAK 2004, Zakopane-Kościelisko 2004, tom I.
 11. Drozdowski P.: Napęd pojazdów z wielofazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym. Czasopismo Tech. 1-E/2009, zeszyt 15, rok 106. Wyd. Polit. Krak. 2009. ss. 49-60.
 12. Drozdowski P.: Multiphase cage induction motors for controlled drives. Zeszyty problemowe BOBRME KOMEL, Maszyny elektryczne, nr 5/2011 (93). Katowice 2011, ss. 7-12.
 13. Drozdowski P., Kostro G., Ronkowski M.: Silniki indukcyjne wielofazowe – zalety i wady w porównaniu z silnikami klasycznymi. Automatyka, elektryka, zakłócenia. Infotech, Gdańsk 2014, ss. 21-28.
 14. Drozdowski P.: Modelling of BLDCM with Asymmetrical Double Stator Winding and Back EMF Harmonics. Maszyny elektryczne, Zeszyty Problemowe KOMEL, nr 104, 4/2014. ISSN 0239-3646, Katowice, czerwiec 2014, ss. 111-116.
 15. Drozdowski P.: Speed control of multiphase cage induction motors incorporating supply sequence. Archives of Electrical Engineering. Volume 63, Issue 4, Pages 511–534, ISSN 1427-4221, Online 2300-2506, DOI: 10.2478/aee-2014-0035, December 2014.