Matematyczne metody modelowania układów elektromechanicznych

Matematyczne metody modelowania układów elektromechanicznych

Modelowanie układów elektromechanicznych obejmuje modele matematyczne maszyn elektrycznych i przekształtników statycznych z nimi współpracujących. Głównym nurtem modelowania maszyn elektrycznych były modele obwodowe maszyn prądu przemiennego z liniowym i nieliniowym obwodem magnetycznym [3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 18, 19] oraz z uwzględnieniem oddziaływania pól harmonicznych [4, 7, 8]. Oprócz tego opracowano metodykę modelowania uproszczonego przekształtników statycznych i innych urządzeń współpracujących z maszynami elektrycznymi [1, 2, 11, 12, 13, 14, 17, 20].

Ważniejsze publikacje
 1. Bajorek T., Drozdowski P., Mazgaj W.: Zastosowanie programu symulacyjnego NAP2 do analizy układów przekształtnikowych. Przegląd Elektrotech. 1983 nr 1, ss. 21-23.
 2. Drozdowski P., Mazgaj W.: Symulacja w programie NAP2 pracy silnika klatkowego zasilanego poprzez układ odwrotnie równoległy. Przegląd Elektrotechn. 1985 nr 2, ss. 53-57.
 3. Drozdowski P., Mikulik J.: Simulation of converter-fed 3-phase squirrel-cage induction motor using NAP2 program. Proceed. Internat. AMSE Confer. "Modelling and Simulation". Cairo (Egypt), March 2-4 1987. Vol. 2C pp. 65-71.
 4. Drozdowski P., Sobczyk T.: On a mathematical model of squirrel-cage induction motors. Archiv für Elektrotechnik 70 (1987) No. 6, pp. 371-382.
 5. Drozdowski P., Mikulik J.: Dynamics of voltage inverter fed sqirrel-cage induction motor; chosen examples of digital computer modelling. Proceed. Internat. AMSE Confer. "Modelling and Simulation", Istambul (Turkey), June 29-July 1, 1988, Vol, 2C, pp. 175-185.
 6. Drozdowski P.: Saturation and space harmonics effects in induction motors. Proceed. of XII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits (1991). TU Poznań (Poland) pp. 231-36.
 7. Sobczyk T., Drozdowski P.: Inductances of electrical machine winding with a nonuniform air-gap. Archiv für Elektrotechnik 76 (1993), No. 3, pp. 213-218.
 8. Drozdowski P.: Obliczanie indukcyjności maszyn elektrycznych z nierównomierną szczeliną. Politechnika Krakowska, Monografia 169 "Modelowanie Matematyczne Zjawisk Elektromagnetycznych w Maszynach Elektrycznych", Kraków 1994, ss. 39-56.
 9. Drozdowski P.: An equivalent permeance of the air-gap of induction motor in case of saturation. Seminar. Podstaw Elektrotech. i Teorii Obwodów SPETO'94, Gliwice-Ustroń 1994, tom 1, ss. 167-172.
 10. Drozdowski P.: Saturation and space harmonics in a star and delta connected squirrel-cage induction motor. Int. Conf. on Electr. Machines ICEM'94, Paris (France) 1994, vol.3, pp. 93-98.
 11. Drozdowski P., Mazgaj W.: Zastosowanie programu symulacyjnego ESACAP do modelowania układów elektromechanicznych z przekształtnikami. VI Symp. "Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki" PPEE'95, Gliwice-Ustroń 27-30.03.1995, ss. 23-28.
 12. Drozdowski P., Mazgaj W., Mikulik J.: Power electronics and electromechanical converters modelled in ESACAP. Proc. of EPE Chapter Symposium on Electric Drive Design and Applications. Nancy (France), 4-6 June 1996, pp. 271-276.
 13. Drozdowski P., Jagiełło A.: The commutation process modelled by the serraphile functions and its influence on controlled brushless dc machines. Sc. Bull. of Lodz Techn. Univ. "Elektryka", z. 91, no 788. Łódź 1998, pp. 39-44.
 14. Drozdowski P.: Matrix converters as systems of controlled voltage sources. XVI Symp. "Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits" EPNC'2000, Kraków (Poland) 2000, pp. 155-158.
 15. Drozdowski P.: Determination of magnetic field in electrical machines with non-uniform air-gap in terms of saturation by digital solution of analytical equations. Прoблемы сoэдания и зксплуатации новых типов злектрознергетического оборудования, Российская академия наук, Выпуск 3, Санкт-Петербург, 2001, pp.227-244.
 16. Drozdowski P., Kapusta P.: Modelowanie maszyny indukcyjnej z nieliniowym obwodem magnetycznym w programie SPICE. Przegląd Elektrotechniczny nr 10/2007, ss. 19-22.
 17. Drozdowski P., Jeleń M.: Metoda eliminacji harmonicznych prądu przekształtnika sieciowego napędu trakcyjnego. Czasopismo techniczne, Elektrotechnika, 1-E/2011, zeszyt 13. Wyd. PK, Kraków 2011, ss. 53-66.
 18. Drozdowski P., Duda A.: Matlab-Simulink modelling of induction machine incorporating magnetic saturation, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Politechniki Wrocławskiej nr 66, Studia i Materiały nr 32. Tom 2. Ofic. Wyd. Pol. Wrocławskiej. Wrocław 2012.
 19. Drozdowski P., Duda A.: Computer analysis of saturated cage induction machine using Sim-Power-Systems of Simulink, Czasopismo techniczne, Elektrotechnika 1-E/2012. Wyd. PK. 2012.
 20. Drozdowski P.: Duda A.: Symulacja komputerowa wybranych układów zasilania trakcji prądu przemiennego. Monografia PK nr 450 pod red. Adama Jagiełły, Elektrotechnika, Kraków 2014. ss. 85-96.