Energoelektroniczne przekształcanie energii źródeł rozproszonych

Energoelektroniczne przekształcanie energii źródeł rozproszonych

Energia elektryczna wytwarzana w małych elektrowniach wiatrowych, wodnych lub elektrowniach fotowoltaicznych musi być najczęściej przetwarzana do uzyskania parametrów trójfazowej ogólnodostępnej sieci energetycznej. Badania dotyczą torów przetwarzania energii AC/DC/AC przy założeniu, że energia elektryczna wytwarzana przez źródło może mieć zmieniającą się częstotliwość i napięcie w szerokim zakresie [1 - 8]. Badania te prowadzone były częściowo przy współpracy z Katedrą Diagnostyki Maszyn Elektrycznych w ramach realizacji projektu „Układ do wytwarzania energii elektrycznej dla małych elektrowni wodnych z generatorem wzbudzanym magnesami trwałymi pracującym przy zmiennej prędkości obrotowej”, projekt rozwojowy nr N R01 0023 06/2009. W ramach tej tematyki prowadzone są również badania układów przekształcania energii DC/DC/AC wykorzystywanych w przetwarzaniu energii z ogniw fotowoltaicznych. W ostatnich latach podjęte zostały także prace dotyczące wykorzystania indukcyjnych generatorów klatkowych, wzbudzanych baterią kondensatorów dołączanych do stojana generatora za pośrednictwem sterowanych łączników półprzewodnikowych [9].

Ważniejsze publikacje
  1. Drozdowski P., Mazgaj W., Szular Z.: Mating Circumstances of Multiphase PM Synchronous Generator and a Static Voltage Converter. CD-ROM Proc. of XL Int. Symp. on Electical Machines SME’2004. Hajnówka, Poland, 15-18 June 2004, paper No 42.
  2. Danilevicz Y., Drozdowski P., Mazgaj W., Sobczyk T., Szular Zb.: The influence of failures of a multiphase p.m. synhronus generator and a static voltage converter system on the generator electromagnetic torque, konf. 2005 IEEE St. Petersburg PowerTech, June 27-30, 2005, St. Petersburg, Russia, № 520.
  3. Sobczyk T., Mazgaj W., Węgiel T., Szular Z.: Power electronic unit for small water plants with variable speed PM generator, XXI Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, Dortmund and Essen 2010, ss. 41-42.
  4. Mazgaj W., Szular Z., Węgiel T., Sobczyk T.: Small hydropower plant with variable speed PM generator, Przegląd Elektrotechniczny 2011/5, pp. 282-287.
  5. Sobczyk T., Mazgaj W., Szular Z., Wegiel T.: Higher harmonics of converter currents in energy conversion system of Small Water Plants, Proc. of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Gdańsk, 2011.
  6. Sobczyk T., Mazgaj W., Szular Z., Węgiel T.: Energy conversion in small water plants with variable speed PM generator, Archives of Electrical Engineering, vol. 60, No 2 /2011, pp. 159-168.
  7. Sobczyk T., Mazgaj W., Szular Z., Węgiel T., Kopchak L., Kopchak B., Jacukowicz R., Twerd M., Power Electronic conversion system for small power plants based on renewable sources, Hауково - технічний журнал, Випуск 03(79) /2011, pp. 367-370.
  8. Mazgaj W., Szular Z., Wegiel T.: Control methods for PWM rectifier cooperating with variable speed PM generator, Archives of Control Sciences, vol. 23, No 4, 2013, pp. 381-390.
  9. Szular Z.: Trójfazowy samowzbudny generator indukcyjny, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 104/4/2014. ss. 201-206.