Diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych

Diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych

W ramach tej tematyki prace naukowo – badawcze dotyczą trzech zagadnień.
 1. Diagnozowanie izolacji maszyn elektrycznych prądu przemiennego w oparciu o pomiar wyładowań niezupełnych
  Pomiary prowadzone są on-line podczas pracy generatora lub silnika i dokonywane są przy użyciu cewek Rogowskiego [7, 8]. Diagnozowanie dokonywane jest poprzez analizę wzorców sygnałów, maksymalnych powtarzalnych wyładowań oraz statystyki ich intensywności. Opracowana została metoda normowania sygnału z cewek zainstalowanych na kablach ekranowanych z pancerzem; prowadzone są prace nad adaptacją stosowanej metody pomiaru i analizy sygnału z cewek instalowanych na przewodzie zerowym generatorów. Prace dotyczą również diagnozowania uszkodzeń izolacji silników zasilanych z falowników.
 2. Diagnozowanie wirników maszyn indukcyjnych (stanu klatki i ekscentryczności)
  Prace prowadzone są w oparciu o analizę widma prądu silnika oraz w oparciu o przebieg prądu rozruchowego [1, 2, 4, 5, 6, 9, 10]. Pomiary dokonywane są on-line przy użyciu halotronowych przetworników pomiarowych na fazach lub obwodach wtórnych oraz w oparciu o pomiar strumienia poosiowego przy użyciu cewki pomiarowej. Prowadzone są prace nad zastosowaniem metody pomiaru strumienia do wyznaczania prędkości silników i momentu na wale w stanach dynamicznych oraz prace nad zastosowaniem cewek Rogowskiego do jednoczesnego diagnozowania stojanów i wirników. Opracowano unormowane wskaźniki defektu klatki i kontynuowane są prace nad opracowaniem unormowanych wskaźników ekscentryczności.
 3. Wykorzystanie strumienia poosiowego do wykrywania zwarć zwojowych off-line i układu zabezpieczeń on-line maszyn prądu przemiennego przed zwarciami
  Prace nad wykonaniem wyspecjalizowanych przyrządów i układu zabezpieczeń przed zwarciami zwojowymi maszyn [11, 12].
Ważniejsze publikacje:
 1. Weinreb K., Drozdowski P., Sobczyk T.: Some effects due to rotor eccentricity in induction motors. Proc. Int. Aegean Conf on Electrical Machines and Power Electronics. 27-29 may 1992, Kusadasi (Turkey), vol.1/2, pp. 329-334.
 2. Drozdowski P., Sobczyk T.J., Weinreb K.: Efekty elektromagnetyczne w silniku indukcyjnym klatkowym w wybranych przypadkach ekscentryczności wirnika. XXX Symp. Maszyn Elektrycznych "Współczesne problemy Maszyn Indukcyjnych", Kazimierz Dolny 1994, ss. 99-104.
 3. Weinreb K., Drozdowski P.: Detection of winding faults of a salient pole synchronous machine by a spectral analysis of currents. Int. Conf. on Electr. Machines ICEM'94, Paris (France) 1994, vol.2, pp. 56-61.
 4. Drozdowski P., Petryna J., Weinreb K.: Ocena skuteczności diagnozowania silników indukcyjnych poprzez analizę spektralną prądu stojana. XXXII Międzyn. Symp. Maszyn Elektr. SME’96, Kraków 1996, ss. 31-36.
 5. Drozdowski P., Weinreb K.: Metody matematyczne diagnozowania silników indukcyjnych. Wiadomości Elektrotechniczne 1996 nr 12, ss. 522-525.
 6. Drozdowski P., Petryna J., Weinreb K.: Interakcja efektów elektrycznych, magnetycznych oraz mechanicznych w silnikach indukcyjnych w aspekcie diagnostyki. VI Seminarium Techniczne BOBRME "Maszyny elektryczne", Katowice-Ustroń 22-23 maja 1997, ss. 109-116.
 7. Petryna J., Sułowicz M., Guziec K.: Nowe doświadczenia w diagnostyce izolacji silników i generatorów metodą wyładowań niezupełnych, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, Nr 2 (99) 2013.
 8. Petryna J., Sułowicz M., Duda A., Guziec K.: Badania porównawcze metod pomiarowych wyładowań niezupełnych w maszynach elektrycznych w.n. przy użyciu cewek Rogowskiego; Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne nr 1 (101) 2014.
 9. Sułowicz M., Petryna J., Weinreb K., Guziec K: Porównawcze pomiary defektów klatek rozruchowych silników indukcyjnych pod kątem wykorzystania w diagnostyce; Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 2/2013 (99)
 10. Weinreb K., Sułowicz M., Petryna J.:Wykrywanie uszkodzeń stojana w silniku indukcyjnym klatkowym z gałęziami równoległymi w uzwojeniu stojana. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne nr 3/2014.
 11. Petryna J., Sułowicz M., Duda A., Guziec K.: Możliwości wykorzystania strumienia unipolarnego w diagnostyce maszyn prądu przemiennego, Napędy i Sterowanie, R. 16, Nr 5 (181) 2014.
 12. Petryna J., Sułowicz M., Duda A.: Wykorzystanie strumienia poosiowego do badania stanów dynamicznych maszyn indukcyjnych małej i dużej mocy, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, Nr 2 (102) 2014.
 13. Drozdowski P., Duda A.: Influence of magnetic saturation effects on the fault detection of induction motors, Archives of Electrical Engineering, Vol. 63, Iss. 3, s. 489-506, 2014.