Laboratorium Energoelektroniki

1. Trójfazowy, dwupoziomowy falownik napięcia

Falownik napięcia wykonany na bazie tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką (IGBT),praca falownika z generowaniem na wyjściu napięcia w postaci fali prostokątnej, - praca falownika z modulacją szerokości impulsów przy różnych częstotliwościach fali nośnej, obserwacja lub rejestracja prądów i napięć odbiornika, którym może być odbiornik typu RL lub silnik indukcyjny klatkowy, obserwacja lub rejestracja prądów i napięć falownika.

2. Trójfazowy, trójpoziomowy falownik napięcia

Falownik napięcia wykonany na bazie tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką (IGBT), praca falownika z generowaniem na wyjściu napięcia w postaci fali prostokątnej, możliwość zadawania różnych kątów opóźnienia tranzystorów głównych falownika, praca falownika z modulacją szerokości impulsów przy różnych częstotliwościach fali nośnej, obserwacja lub rejestracja prądów i napięć odbiornika, którym może być odbiornik typu RL lub silnik indukcyjny klatkowy, obserwacja lub rejestracja prądów i napięć falownika.

3. Trójfazowy, sterowany prostownik w układzie mostkowym

Praca prostownika z odbiornikiem R, RL w układzie bez sprzężenia zwrotnego dla różnych kątów wysterowania prostownika, praca prostownika zasilającego silnik obcowzbudny prądu stałego dla różnych, zadawanych wartości prędkości obrotowej silnika (układ ze sprzężeniem zwrotnym od prędkości obrotowej i prądu silnika), praca prostownika z dodatkowymi dławikami wejściowymi, możliwość dołączania wejściowych filtrów wyższych harmonicznych, możliwość zadawania parametrów regulatora prądu i parametrów regulatora napięcia, obserwacja lub rejestracja prądów i napięć odbiornika, napięcia i prądu jednego z tyrystorów prostownika oraz prądów i napięć w sieci zasilającej, obserwacja lub rejestracja sygnałów wyjściowych regulatorów, napięcia synchronizacji oraz impulsów załączających tyrystory.

4. Trójfazowy regulator (sterownik) prądu przemiennego

Regulator wykonany z wykorzystaniem tyrystorów SCR, praca regulatora z przewodem zerowym lub bez przewodu zerowego zasilającego odbiornik typu R, L, RL lub silnik indukcyjny klatkowy dla różnych kątów załączania tyrystorów, obserwacja lub rejestracja prądów i napięć odbiornika oraz prądów i napięć sieci zasilającej.

5. Trójfazowy falownik prądu

Falownik wykonany z wykorzystaniem tyrystorów SCR, zasilany ze sterowanego źródła prądowego, praca falownika z odbiornikiem RL z otwartym układem sterowania, praca falownika z silnikiem indukcyjnym klatkowym ze sprzężeniem zwrotnym od napięcia na zaciskach silnika, obserwacja lub rejestracja prądów i napięć odbiornika oraz prądów i napięć falownika.

6. Trójfazowy prostownik pracujący z modulacją szerokości impulsów

Prostownik wykonany na bazie tranzystorów IGBT, możliwość zadawania kąta przesunięcia sygnału sterującego względem napięcia sieci zasilającej, wartości napięcia wyjściowego. Opcjonalnie możliwa jest współpraca z trójfazowym falownikiem napięcia, obserwacja lub rejestracja prądu i napięcia wyjściowego prostownika, napięć i prądów prostownika oraz napięć i prądów sieci zasilającej.

7. Regulacja impulsowa napięcia stałego

Układ wykonany z wykorzystaniem tranzystora IGBT, praca układu obniżającego napięcie stałe z odbiornikiem RL i RLE (silnik obcowzbudny prądu stałego) w otwartym układzie sterowania, praca układu obniżającego napięcie stałe z odbiornikiem RL i RLE ze sprzężeniem zwrotnym od napięcia na odbiorniku, dwustanowa regulacja prądu odbiornika, możliwość dołączania filtru wejściowego, układ regulacji impulsowej podwyższający napięcie stałe, obserwacja lub rejestracja prądu i napięcia na odbiorniku oraz prądu i napięcia sieci zasilającej.

8. Rezonansowy falownik prądu

Falownik wykonany z wykorzystaniem tyrystorów SCR, zasilany ze sterowanego źródła prądowego, praca falownika z odbiornikiem RL i odpowiednio dobranym kondensatorem, możliwość zadawania wartości prądu źródła, obserwacja lub rejestracja prądu i napięcia odbiornika, napięcia kondensatora oraz prądów i napięć na tyrystorach rezonansowego falownika prądu.

9. Przekształtnik DC/DC podwyższający napięcie

Układ zbudowany na bazie tranzystora IGBT zasilany ze źródła napięcia stałego obciążony odbiornikiem o charakterze R lub RL. Zadawanymi parametrami pracy są: napięcie wyjściowe, ograniczenie prądu zasilającego (blokada), częstotliwość przełączania tranzystora. W układzie możliwa jest obserwacja i rejestracja napięć i prądów oraz sygnałów w układzie automatycznej regulacji.

10. Przekształtnik czterokwadrantowy

Układ zbudowany na bazie tranzystorów IGBT zasilany ze źródła napięcia stałego, obciążony odbiornikiem o charakterze R lub RL z możliwością współpracy z silnikiem obcowzbudnym DC. Mikroprocesorowy układ sterowania pozwalana wybrać jeden z kilku trybów pracy: a) tryb serwisowy –testowane są podstawowe podzespoły urządzenia pod kątem poprawności i raportowane ewentualne błędy; b) tryb pracy ręcznej –układ pracuje jako jednofazowy falownik napięcia z możliwością wyboru modulacji unipolarnej lub bipolarnej, częstotliwości przełączeń, częstotliwości napięcia wyjściowego, współczynnika głębokości modulacji; c) tryb pracy automatycznej –czasowy przebieg napięcia wyjściowego określa sygnał zewnętrzny (zadawany z urządzenia zasilanego), pozostałe parametry jak w punkcie b).